JWC Projectmanagement Amersfoort

Dé expert op het gebied van installatietechniek

Contact

Alle werktuigkundige installaties

. Zorgsector --
- A-vleugel/De Waag Dr. Henri van der Hoeven Stichting. Ontwerp,
bestek, aanbesteding, controle uitvoering.
- Diverse projecten LUMC Leiden, VU Amsterdam: rioolwaterzuiveringen
ontwerp en calculatie
· 

Infra
Diverse metro, trein- en verkeerstunnels: engineering en calculatie,
waaronder Westerschelde-tunnel, HSL-Zuid en Metro Oostlijn
. Data centers
Google eemshaven, Global Switch Amsterdam: financieel management,
calcultie en engineering.

Offshore
- Dantysk, offshore platform, substation windmolenpark: Enigineering
en begeleiding blussystemen.
- Fregat Marine Australië: Ontwerp en berekenen koelsystemen.
Woningbouw:
- Ontwikkeling, ontwerp en realisatie van passieve woningen te
Amersfoort

Industrie
- DSM Chemelot Geleen, Research laboratorium DSM AHEAD:
Begeleiding engineering, financieel management

Utiliteit
- Hotel Amstelkwartier: Omzetten van bestek naar uitvoering
- Universiteit van Amsterdam, rechtenfaculteit: HVAC en Sanitaire
installaties: Verificatie en begeleiding engineering.

Wij zijn trots op onze ruime kennis en ervaring in de volgende sectoren:

Utiliteitsbouw | Industrie en Infrastructuur | Woningbouw
| Hotels en Horeca | Zorg | Onderwijs | Sport | Cultuur
| Datacentra | Advies | Ontwerpen en engineering van
technische installaties. Van voorlopig ontwerp tot definitief
ontwerp. | Bestek met tekeningen | Kostenraming en -calculatie
| Berekeningen zoals warmteverlies, koellast, leidingen en
luchtkanalen temperatuuroverschrijding (VABI)
| Energieberekeningen | Projectbegeleiding: begeleiding,
engineering en uitvoering | Vertaling bestekontwerp naar
uitvoering. VO-DO-UO | Klachtenonderzoek van technische
installaties | Gebouwinspectie en conditiemeting | Overheid |
Installatiebedrijven | Zorginstellingen | Bedrijven |

Adviesbureaus | Particulieren


JWC Projectmanagement beschikt over eigen kantoorfaciliteiten en bedrijfsmiddelen in Amersfoort. 


Detachering 

Het is ook mogelijk de gewenste werkzaamheden op uw kantoor uit te voeren.